نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101901

نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101901

  • 19,000,000 ریال

PFT101901نام طرح:کد                                                                تعد..


PFT101901نام طرح:کد                                                               

تعدادگره درعرض428

تعدادرج درطول:674

ابعاد:60*95

تعدادرنگ:148

                                                                                                                                                                                             قیمت:1.900.000تومان