نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 091462

نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 091462

  • 14,000,000 ریال15,000,000 ریال

PFT091462نام طرح:کد                                                              تعدادگره د..


PFT091462نام طرح:کد                                                             

تعدادگره درعرض600

تعدادرج درطول:400

ابعاد:56*84

                                                                                                                                                                                                قیمت:1.500.000هزارتومان