آثار خارجي

نخ و نقشه تابلوفرش های نقاشان خارجی


محدود کردن جستجو

مقایسه کالا (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح تفرجگاه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تفرجگاه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تفرجگاه ابعاد : 98 * 82 سانت تعداد گره : 580 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 96 ق..

7،300،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تولد

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تولد

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تولد ابعاد : 86 * 119 سانت تعداد گره : 850تعداد رج : 610تعداد رنگ : 163قیمت ..

9،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جمع خانوادگی

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جمع خانوادگی

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جمع خانوادگی ابعاد : 81 * 113 سانت تعداد گره : 800 تعداد رج : 587 تعداد رنگ ..

9،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جمع دوستانه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جمع دوستانه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جمع دوستانهابعاد : 126 * 90تعداد گره : 900تعداد رج : 637تعداد رنگ : 83قیمت ن..

10،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جمع کودکانه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جمع کودکانه

ابعاد : 98 * 72تعداد گره : 700تعداد رج : 510تعداد رنگ : 136قیمت نخ و نقشه :  710.000 تومان ..

7،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جواهر فروش کد2

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جواهر فروش کد2

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جواهر فروش کد2 ابعاد : 78 * 115 سانت تعداد گره : 818 تع..

9،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حضرت عیسی (ع)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حضرت عیسی (ع)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حضرت عیسی (ع)ابعاد : 98 * 76تعداد گره : 450تعداد رج : 620تعداد رنگ : 121قیمت..

7،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 5

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 5

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 5ابعاد : 63 * 93تعداد گره : 442تعداد رج : 662تعداد رنگ : 81قیمت نخ ..

6،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 6

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 6

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 6ابعاد : 71 * 47تعداد گره : 330تعداد رج : 501تعداد رنگ : 91قیمت نخ ..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 7

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 7

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 7ابعاد : 77 * 52تعداد گره : 370تعداد رج : 550تعداد رنگ : 86قیمت نخ ..

5،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 8

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 8

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 8ابعاد : 75 * 53تعداد گره : 375تعداد رج : 535تعداد رنگ : 102قیمت نخ..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 9

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 9

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خارجی کد 9ابعاد : 87 * 58تعداد گره : 410تعداد رج : 615تعداد رنگ : 33قیمت نخ ..

6،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خداحافظی پاسوربازها

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خداحافظی پاسوربازها

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خداحافظی پاسوربازها ابعاد : 150 * 103 سانت تعداد گره : 1050 تعداد ر..

13،950،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خوشه چین کد 4

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خوشه چین کد 4

نخ ونقسه تابلو فرش طرح خوشه چین کد 4ابعاد : 91 * 72تعداد گره : 510تعداد رج : 650تعداد رنگ : 110قیمت ..

6،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دانشمند جوان

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دانشمند جوان

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دانشمند جوانابعاد : 63 * 90تعداد گره : 640تعداد رج : 446تعداد رنگ : 111قیمت ..

6،500،000 ریال

نمایش 61 تا 75 از 245 (17 صفحه)