گل و ميوه

نخ و نقشه تابلو فرش های گل و میوه


مقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1809)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1809)

نام طرح :1(1809)ابعاد : 61 * 77 تعداد گره : 547 تعداد رج : 429 قیمت تنخ و نقشه : 590.000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1810)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1810)

نام طرح :1(1810)ابعاد : 56 * 88 تعداد گره : 397 تعداد رج : 627 قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1811)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1811)

نام طرح : 1(1811)ابعاد : 42 * 70 تعداد گره : 297 تعداد رج : 497 قیمت نخ و نقشه : 420.000 تومان..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1812)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1812)

نام طرح : 1(1812) ابعاد : 66 * 88 تعداد گره : 627 تعداد رج : 467 قیمت نخ و نقشه : 610.000 تومان..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1813)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1813)

نام طرح :1(1813)ابعاد : 56 * 77 تعداد گره : 397 تعداد رج : 550 قیمت نخ و نقشه : 495.000 تومان..

4,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1814)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1814)

نام طرح :1(1814)ابعاد : 73 * 102 تعداد گره : 727 تعداد رج : 517 قیمت نخ و نقشه : 720.000 تومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1815)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1815)

نام طرح : 1(1815)ابعاد : 54 * 72 تعداد گره : 511 تعداد رج : 383 قیمت نخ و نقشه :495.000 تومان..

4,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1816)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1816)

نام طرح :1(1816)ابعاد : 53 * 69 تعداد گره : 377 تعداد رج : 487 قیمت نخ و نقشه : 495.000 تومان..

4,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1817)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1817)

نام طرح :1 (1817)اببعاد : 55 * 79 تعداد گره : 387 تعداد رج : 560 قیمت نخ و نقشه : 510.000 تومان..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1818)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1818)

نام طرح :1(1818)ابعاد : 60 * 79 تعداد گره : 559 تعداد رج : 424 قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1819)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1819)

نام طرح :1(1819)ابعاد : 66 * 85 تعدادگره : 467 تعداد رج : 607 قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1820)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1820)

نام طرح : 1(1820) ابعاد : 55 * 77 تعداد گره : 547 تعداد رج : 387 قیمت نخ و نقشه : 495.000 تومان..

4,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1821)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1821)

نام طرح :1(1821)ابعاد : 43 * 53 تعداد گره : 307 تعداد رج : 377 قیمت نخ ونقشه : 400.000 تومان..

4,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1822)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1822)

نام طرح: 1(1822) ابعاد : 57 * 78 تعداد گره : 407 تعداد رج : 557 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1823)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1823)

نام طرح : 1(1823)ابعاد : 44 * 63 تعداد گره : 447 تعداد رج : 309 قیمت نخ و نقشه :430.000 تومان..

4,300,000 ریال

نمایش 46 تا 60 از 133 (9 صفحه)