آموزشی با سایز کوچک

در این دسته بندی نخ و نقشه تابلوفرش هایی با ابعاد 30 * 40 سانت قرار گرفته است.


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین اساتید طراحی شده که جزء بهترین و پرفروش ترین طرحها می باشد ابعاد : 28 * 40 سانت تعداد گره : 284 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 68 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا و جالب یکی از بی نظیرترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 45 سانت تعداد گره : 320 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 140 قیمت نخ و نقشه : 365هزار تومان ..

3,650,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با رنگ های گرم و دلنشین جزء بهترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 43 سانت تعداد گره : 301 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 86 قیمت نخ و نقشه : 310هزار تومان ..

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای جالب و دلباز جزء بی نظیرترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 86 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای از یک خانه قدیمی یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 38 سانت تعداد گره : 271 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 118 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با رنگ های خیلی زیبا که رنگرزی آن ها توسط بهترین اساتید رنگرزی شده است ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 280 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 59 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ مناسب و منظره ای طبیعی یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 40 سانت تعداد گره : 280 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 63 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای طبیعی و رنگ های زیبا و دلنشین جزء بهترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 120 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و رنگ های دلنشین توسط بهترین اساتید طراحی شده است ابعاد : 28 * 39 سانت تعداد گره : 278 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 81 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زنده کننده و آرامش دهنده جزء بهترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 89 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 96 قیمت نخ و نقشه :300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و دلنشین و رنگ های گرم جزء پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 76 قیمت نخ و نقشه :300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 91 (8 صفحه)