آموزشی با سایز کوچک

در این دسته بندی نخ و نقشه تابلوفرش هایی با ابعاد 30 * 40 سانت قرار گرفته است.


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ویلایی و زیبا یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 38 سانت تعداد گره : 267 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 128 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و رنگ های عالی توسط بهترین اساتید طراحی شده شده است ابعاد : 41 * 28 سانت تعداد گره :286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 66 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ های نسبتا کم برای مبتدیان مناسب می باشد ابعاد : 28 * 40 سانت تعداد گره : 282 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 50 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین اساتید طراحی شده است ابعاد : 28 * 49 سانت تعداد گره : 346 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 60 قیمت نخ و نقشه : 380هزار تومان ..

3,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو  فرشبا طبیعتی زیبا و رنگ های گرم و دلنشین جزء پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 62 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای پاییزی جزء بهترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 50سانت تعداد گره : 351 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 52 قیمت نخ و نقشه : 390هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای پاییزی یکی از بی نظیرترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 38 سانت تعداد گره : 268 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 96 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و رنگ های دلنشین جزء بی نظیرتزین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 43 سانت تعداد گره : 304 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 51 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیهتی زیبا جزء پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 44 سانت تعداد گره : 308 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 58 قیمت نخ و نقشه : 340هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا و دلنشین جزء بهترین و پرفروش ترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 50 سانت تعداد گره : 357 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 64 قیمت نخ و نقشه : 380هزار تومان ..

3,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا و دلنشین جزء بهترین و بی نظیرترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 87 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا توسط بهترین اساتید طراحی شده است ابعاد : 28 * 40 سانت تعداد گره : 280 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 86 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 91 (8 صفحه)