آموزشی با سایز کوچک

در این دسته بندی نخ و نقشه تابلوفرش هایی با ابعاد 30 * 40 سانت قرار گرفته است.


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا و رنگ های دلنشین یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 89 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان  ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و رنگ های دلنشین توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 74 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ کم تر برای مبتدیان مناسب می باشد ابعاد : 28 * 50 سانت تعداد گره : 356 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 37 قیمت نخ و نقشه : 380هزار تومان ..

3,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا و رنگ های دلنشین یکی از بی نظیرترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 56 سانت تعداد گره : 400 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 68 قیمت نخ و نقشه : 420هزار تومان ..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و بی نظیرترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 56 سانت تعداد گره : 400 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 69 قیمت نخ و نقشه : 420هزار تومان ..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ کم تر برای مبتدیان مناسب می باشد ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 49 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300   تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 70 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان           ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با گل های زیبا و رنگ های شاد یکی از بهترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 35 سانت تعداد گره : 200 تعداد رج : 250 تعداد رنگ : 97 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش بات عداد رنگ کمتر برای مبتدیان مناسب می باشد و همچنین یکی از پرفروش ترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 45 سانت تعداد گره : 320 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 57 قیمت نخ و نقشه :330هزار تومان ..

3,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است که یکی از پرفروش ترین طرح ها نیز محسوب می شود ابعاد : 28 * 57 سانت تعداد گره : 404 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 61 قیمت نخ و نقشه :410هزار تومان ..

4,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا و دلنشین یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح ها محسوب می شودابعاد : 28 * 56 سانت  تعداد گره : 364 تعداد رج : 200  تعداد رنگ : 63 قیمت نخ و نقشه : 410هزار تومان ..

4,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ مناسب برای مبتدیان یکی از بهترین طرح محسوب می شود ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 295 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 58 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 91 (8 صفحه)