آموزشی با سایز کوچک

در این دسته بندی نخ و نقشه تابلوفرش هایی با ابعاد 30 * 40 سانت قرار گرفته است.


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :آموزشی کد 152ابعاد :60*28تعداد گره :424 تعدادرج :200تعداد رنگ : 76 قیمت نخ و نقشه :1.450.000 تومان ..

14,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا و رنگ های جالب توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است ابعاد : 28 * 43 سانت تعداد گره : 305 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 75 قیمت نخ و نقشه : 1.250.000تومان ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای نسبتا پاییزی توسط بهتنرین اساتید طراحی و رنگرزی شده است ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 87 قیمت نخ و نقشه : 1.250.000تومان ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای طبیعی یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 43 سانت تعداد گره : 303 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 58 قینت نخ و نقشه : 1.250.000تومان ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ کم تر برای مبتدیان مناسب می باشد ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 49 قیمت نخ و نقشه : 1.250.000تومان ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و دلنشین جزء بی نظیرترین و پرفروش ترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 43 سانت تعداد گره : 307 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه :  1.250.000 تومان ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا و رنگ های گرم و دلنشین یکی از بهترین و بی نظیرترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 43 سانت تعداد گره : 305 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 96 قیمت نخ و نقشه : 1.250.000تومان ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ مناسب و منظره ای خیلی طبیعی جزء بهترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 287 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 69 قیمت نخ و نقشه : 1.250.000تومان ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است که جزء بهترین طرح ها محسوب می شود  ابعاد : 28 * 39 سانت تعداد گره : 275 تعداد رج : 200 تعداد رنگ: 95 قیمت نخ و نقشه :1.250.000تومان ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با رنگ های روشن و جذاب جزء بهترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 39 سانت تعداد گره : 276 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 83 قیمت نخ و نقشه : 1.250.000 تومان ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش این تابلو فرش یکی از بهترین طرح هاست که توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است ابعاد : 28 * 39 سانت تعداد گره : 273 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 92 قیمت نخ و نقشه : 1.250.000 تومان ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طراحی بسیار زیبا توسط بهترین استادان طراحی شده است ابعاد : 28 * 38 سانت تعداد گره : 268 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 109 قیمت نخ و نقشه : 1.250.000 تومان ..

12,500,000 ریال

نمایش 1 تا 12 از 91 (8 صفحه)